ὑπό

Hasło: 
ὑπό
Definicja: 
poniżej, pod (+ gen., dat.); przez (+ gen. wykonawcy czynności); w dół, w kierunku pod (+ acc.)
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
42

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%91%CF%80%CF%8C