ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον

Hasło: 
ἀμφότερος
Definicja: 
jeden i drugi, obaj
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
233

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD