ἀμφότερος ἀμφοτέρα ἀμφότερον

Search Lemma: 
ἀμφότερος
DEFINITION: 
ambii
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
233

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%80%CE%BC%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD