τοίνυν (τοί-νυν)

Hasło: 
τοίνυν
Definicja: 
dlatego też, odpowiednio (we wnioskowaniu); ponadto, co więcej (w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi)
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
245

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%AF-%CE%BD%CF%85%CE%BD