τοίνυν (τοί-νυν)

Search Lemma: 
τοίνυν
DEFINITION: 
prin urmare, potrivit cu (inferenţial); mai mult
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Particule
FREQUENCY RANK: 
245

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%AF-%CE%BD%CF%85%CE%BD