τάξις τάξεως, ἡ

Hasło: 
τάξις
Definicja: 
układ, rozmieszczenie, porządek; jednostka wojskowa, oddział
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι-
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
406

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1