πάλιν

Hasło: 
πάλιν
Definicja: 
wstecz, do tyłu; ponownie, znów
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
120

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD