πάλιν

Search Lemma: 
πάλιν
DEFINITION: 
înapoi; din nou
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
120

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BD