οἷος οἵα οἷον

Hasło: 
οἷος
Definicja: 
taki jak, jakiego rodzaju, jaki, (exclam.) co za...!, jak…! ; οἷός τε (+ inf.) odpowiedni by, zdolny by; οἷόν τε (+ inf.) jest możliwe że
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
69

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B7%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B5%CE%B1-%CE%BF%E1%BC%B7%CE%BF%CE%BD