οἷος οἵα οἷον

Search Lemma: 
οἷος
DEFINITION: 
hangi; öyle, öyle bir; nasıl bir, hangi bir; οἷός τε (+ inf.) -i yapabilir, -e muktedir; οἷόν τε (+inf.) mümkündür
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Zamirler/Soru Sözcükleri
FREQUENCY RANK: 
69

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B7%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B5%CE%B1-%CE%BF%E1%BC%B7%CE%BF%CE%BD