οἶκος οἴκου, ὁ

Hasło: 
οἶκος
Definicja: 
dom, mieszkanie, rodzina
Część mowy: 
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Rodzina, przyjaźń, dom
Frekwencja: 
307

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B4%CE%BA%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81