οἶκος οἴκου, ὁ

Search Lemma: 
οἶκος
DEFINITION: 
casă, familie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
307

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B4%CE%BA%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81