οἶκος οἴκου, ὁ

TEST TRANSLATION: 
οἶκος
DEFINITION: 
البيت، الدار ، العائلة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الأسرة والصداقة والمنزل
FREQUENCY RANK: 
307

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B4%CE%BA%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81