κύκλος κύκλου, ὁ

Hasło: 
κύκλος
Definicja: 
koło, krąg, kula, tarcza, ruch kołowy
Część mowy: 
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
201

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81