κύκλος κύκλου, ὁ

TEST TRANSLATION: 
κύκλος
DEFINITION: 
ألدائرة ، الحلقة ، المدار ، قرصي الشكل ، الحركة الدائرية
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
المقاييس والأعداد
FREQUENCY RANK: 
201

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81