εἰρήνη εἰρήνης, ἡ

Hasło: 
εἰρήνη
Definicja: 
pokój
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
468

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%E1%BC%B0%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1