ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον

TEST TRANSLATION: 
ἑκάτερος
DEFINITION: 
كل (واحذٍ من اثنين)
أقسام الكلام: 
اسم موصول مثل الضمائر وغيرها
المجموعة الدلالية: 
الضمائر وحروف الاستفهام
FREQUENCY RANK: 
236

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%91%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%91%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%91%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD