πνεῦμα πνεύματος, τό

TEST TRANSLATION: 
πνεῦμα
DEFINITION: 
الريح ، النفخة ، الروح ، النفس
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
الأرض
FREQUENCY RANK: 
212

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%BD%CE%B5%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C