πνεῦμα πνεύματος, τό

Hasło: 
πνεῦμα
Definicja: 
wiatr, oddech, dusza
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Ziemia
Frekwencja: 
212

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CE%BD%CE%B5%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C