πνεῦμα πνεύματος, τό

Search Lemma: 
πνεῦμα
DEFINITION: 
soluk, nefes, ruh
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya
FREQUENCY RANK: 
212

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%80%CE%BD%CE%B5%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C