πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην

TEST TRANSLATION: 
πίνω
DEFINITION: 
شرب/يشرب
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
253

Suggested Citation