οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν

TEST TRANSLATION: 
οἶδα
DEFINITION: 
عرف/يعرف (بمعنى عرفتُ) ؛ علم/يعلم أنْ ...
أقسام الكلام: 
فعل: فعل غير قياسيّ
المجموعة الدلالية: 
العقل ، الإدراك والتعلم
FREQUENCY RANK: 
110

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B6%CE%B4%CE%B1-infin-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%B9-imper-%E1%BC%B4%CF%83%CE%B8%CE%B9-plupf-used-impf-%E1%BE%94%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD