οἰκέω, οἰκήσω, ᾤκησα, ᾤκηκα, ᾠκήθην

TEST TRANSLATION: 
οἰκέω
DEFINITION: 
سكن/يسكن، يقيم في، ساكن في
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
الأسرة والصداقة والمنزل
FREQUENCY RANK: 
232

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%AD%CF%89-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BE%A4%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B1-%E1%BE%A4%CE%BA%CE%B7%CE%BA%CE%B1-%E1%BE%A0%CE%BA%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BD