γράμμα γράμματος, τό

TEST TRANSLATION: 
γράμμα
DEFINITION: 
الرسالة ، الحروف ؛ المكتوب ، الوثيقة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
الكتابة والكلام
FREQUENCY RANK: 
457

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C