γράμμα γράμματος, τό

Hasło: 
γράμμα
Definicja: 
litera, pismo; (pl.) pismo, papiery, dokumenty
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Pisanie i mówienie
Frekwencja: 
457

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C