πότε

释义
πότε
释义
何时?
词频排序
519
词性
副词
Chinese, Simplified