Hasło
πότε
Definicja
kiedy?
Frekwencja
519
Część mowy
Przysłówek
Polish