παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα

释义
παρασκευάζω
释义
准备,提供
词频排序
451
词性
动词:-ω齿音词干
Chinese, Simplified