βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα

释义
βοηθέω
释义
帮助,援救
词频排序
473
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified