Search Lemma
ἡγεμών
DEFINITION
önder, rehber, kılavuz
FREQUENCY RANK
464
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
Turkish