Search Lemma
ἕπομαι
DEFINITION
izlemek, peşine düşmek; (+dat.) birine eşlik/refakat etmek
FREQUENCY RANK
301
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish