Search Lemma
ἅμα
DEFINITION
birlikte, beraber, aynı zamanda; (+dat.) -ile aynı zamanda, birlikte
FREQUENCY RANK
146
SÖZCÜK TÜRÜ
zarf
Turkish