Search Lemma
συμφορά
DEFINITION
yığın, felaket yığını
FREQUENCY RANK
499
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 1. çekim grubu
Turkish