Hasło
ὅσος
Definicja
jak wielki; jak liczny; (w pl.) jak liczni; ὅσον (adv.) jak wiele, jak dużo
Frekwencja
76
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish