Hasło
φύω
Definicja
wytwarzać, płodzić, rodzić; 2 aor. ἔφυν wzrósł, pf. πέφυκα jest rzeczą naturalną
Frekwencja
90
Część mowy
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Polish