φύσις φύσεως, ἡ

Hasło
φύσις
Definicja
natura; (o umyśle) czyjaś natura lub usposobienie; porządek natury, porządek w przyrodzie
Frekwencja
83
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι-
Polish