Hasło
γράμμα
Definicja
litera, pismo; (pl.) pismo, papiery, dokumenty
Frekwencja
457
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Polish