ἐρωτάω, ἐρήσομαι, 2 aor. ἠρόμην

LEMA DE BUSCA
ἐρωτάω
DEFINIÇÃO
perguntar a alguém (+ac.) algo (ac.); questionar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
458
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International