ταχύς ταχεῖα ταχύ

LEMA DE BUSCA
ταχύς
DEFINIÇÃO
rápido, veliz; (adv.) τάχα rapidamente; talvez
RANQUE DE FREQUÊNCIA
225
PARTE DO DISCURSO
adjectivo: -ύς, -εῖα, -ύ
Portuguese, International