πνεῦμα πνεύματος, τό

LEMA DE BUSCA
πνεῦμα
DEFINIÇÃO
vento, ar, espírito
RANQUE DE FREQUÊNCIA
212
PARTE DO DISCURSO
substantivo: 3ª declinação radical em consoante
Portuguese, International