μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα

LEMA DE BUSCA
μέλλω
DEFINIÇÃO
(+inf.) pensar em fazer, ter a intenção de
RANQUE DE FREQUÊNCIA
181
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International