κρείσσων κρεῖσσον

LEMA DE BUSCA
κρείσσων
DEFINIÇÃO
mais forte, mais poderoso; melhor (comp. de ὰγαθὀς)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
331
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 3ª declinação -ων, -ον
Portuguese, International