θυγάτηρ θυγατρός, ἡ

LEMA DE BUSCA
θυγάτηρ
DEFINIÇÃO
filha
RANQUE DE FREQUÊNCIA
368
PARTE DO DISCURSO
substantivo: 3ª declinação irregular
Portuguese, International