Hasło
ὕστερος
Definicja
następczy, podążający za (+gen.); następny, późniejszy; (adv.) ὕστερον później
Frekwencja
229
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish