Hasło
ὀξύς
Definicja
ostry, dojmujący, przenikliwy, pikantny
Frekwencja
351
Część mowy
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ
Polish