Hasło
ἕκτος
Definicja
szósty
Frekwencja
516
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish