Hasło
ἔοικα
Definicja
być jak, być podobnym (+ dat.); wydawać się; być stosownym
Frekwencja
270
Część mowy
Czasownik: nieregularny
Polish