Hasło
ἐργάζομαι
Definicja
praca, działanie (mechaniczne)
Frekwencja
322
Część mowy
Czasownik: deponens
Polish