Hasło
χρόνος
Definicja
czas
Frekwencja
106
Część mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Polish