φημί, φήσω, impf. ἔφην

Hasło
φημί
Definicja
mówić, twierdzić, deklarować; οὐ φημί zaprzeczyć, odmówić, powiedzieć "że nie"
Frekwencja
41
Część mowy
Czasownik: -μι
Polish